Css layout Akce pořádané pro děti


Sponzor hlavních cen Mapové podklady nejen pro bloudily

Lesy ČR Mapníky které (skoro) samy navigují... Zajistí ZDARMA profesionální servis Vašich bicyklů před startem!
Jasoň - Drsoň (pravidla Jasného Drsoně)

DRSNÝ JASOŇ:

Noční Meresjev sice nakonec ožil (www.bakovdevils.cz), ale přesto tolik příležitostí zapnout světlo na kole není. Navíc se do Drsoně hlásí elitáři z ruzných survajvlů a advenčrů. Proto jsme se rozhodli pro odvážné dvojice přidat kategorii „Drsný Jasoň“, která kombinuje vám již známého Jasoně a Drsoně.

Zopakujme si základní pravidla již existujících kategorií:

Jasoň : Musí sebrat všechny kontroly na mapě (pro Jasoně) a za splnění úkolů na živých kontrolách získává minuty k dobru. Hodnotícím kritériem je čas (po odečtení bonusu na živých kontrolách)
Drsoň: V pevně stanoveném čase (7 hodin) musí sebrat co nejvíce bodů (kontroly mají různá bodová ohodnocení). Za splnění úkolů na živých kontrolách získává body k dobru. Hodnotícím kritériem je počet bodů, v případě shody pak čas.
Jaká jsou tedy pravidla pro Drsného Jasoně ?

Základní pravidla nové kategorie: DRSNÝ JASOŇ

1. Drsný Jasoň je společenský a proto jede ve dvojici.
2. Drsný Jasoň nepaběrkuje, ale bere VŠECHNO (z mapy pro Drsoně).
3. Drsní Jasoni jsou družní a proto startují hromadně.
4. Drsní Jasoni jsou ranní ptáčata a proto startují jako první.
5. Drsní Jasoni dobře plánují a do cíle dojíždějí nejpozději za pět minut dvanáct (limit je tudíž ve 23:55).
6. Drsní Jasoni jsou šikovní a chytří. Proto musí splnit na živých kontrolách předem daný počet bodů, jinak se jim přičítá čas (pravidla budou upřesněna).
7. Nejdrsnějším Drsným Jasoněm je ten, kdo sebere všechno v limitu a má nejmenší čas (po odečtení/přičtení bonusů/malusů).
8. Vyhlášení proběhne bezprostředně poté, až bude jasné, které jsou první 3 týmy (nejpozději ve 24:00).
9. Přeživší účastník Drsného Jasoně je hoden povinného obdivu (i od vlastní manželky)
10. Vítězná dvojice dobrovolně postupuje do kategorie Šmudla, kde má příští rok start zdarma!


Nevěděli jsme, jestli bude o kategorii zájem, ale vzhledem k "tisícům děkovných dopisů" je to jasné - DRSNÝ JASOŇ BUDE !!! opravdu drsný© Jasoň & Drsoň 2018  Kontaktní mail  DAVID a HYNEK